Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#679 closed problem (fixed)

repeater configuratie in wleiden.yaml

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: gformat Cc:
Location: Generiek

Description

voor het configureren van repeaters is de interface '...-extra' geintroduceerd in de wleiden.yaml bestanden. Dit leidt tot een foute interface configuratie (ip adressen worden toegevoegd als alias aan de node-interface.

Bijv. bij StJan:

iface_ue0_extra0:
 comment  : "Zuidbuurtseweg 34"
 ip     : "172.17.67.3/24"
 mode    : "repeater"
 type    : "eth"
 extra_type : "eth2wifibridge"
 ns_mac   : "00:15:6d:ad:d7:e5"
 bridge_type: "NanoStation2"
 status   : "up"

in rc.conf.local staat vervolgens:

# ue0 || 172.17.67.1/24 || AP noord kabelnr.3
# ue0 || 172.17.67.3/24 || Zuidbuurtseweg 34
# ue0 || 172.17.67.4/24 || Zuidbuurtseweg 34
ipv4_addrs_ue0='172.17.67.1/24 172.17.67.3/24 172.17.67.4/24'

Change History (3)

comment:1 by huub, 9 years ago

Bij rekpark303 zie ik als work around een extra alias op de node-interface. Werkt wel, maar niet fraai:

iface_vr0:
 comment  : "AP voor de buurt"
 ip     : "172.17.154.1/24"
 sdesc   : "2buurt"
 mode    : "ap-wds"
 type    : "eth"
 extra_type : "eth2wifibridge"
 channel  : "11"
 ssid    : "ap-westeinder-rekpark"
 dhcp    : "10-250" 
 ns_ip   : "172.17.154.2/24"
 ns_mac   : "00:27:22:ec:bf:33"
 bridge_type: "BulletM2"
 status   : "up"

iface_vr0_extra0:
 comment  : "Geplaatst in de boot van Rob"
 ip     : "172.17.154.4/24"
 mode    : "repeater"
 type    : "eth"
 extra_type : "eth2wifibridge"
 ns_ip   : "172.17.154.3/24"
 ns_mac   : "dc:9f:db:3e:27:4f"
 bridge_type: "NanoLocoM2"
 status   : "up"

comment:2 by rick, 8 years ago

Location: Generiek

comment:3 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Kennelijk opgelost.

Note: See TracTickets for help on using tickets.