Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#667 closed incident (fixed)

HybridRobijn geen internet

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Het internet bij Robijnhof heeft kuren. Na rebooten van de node(s) werkt het een paar minuten en dan niente.
Heen en weer gebeld met Ziggo en harde reboot van modem, switch en robijn2. Heeft niet geholpen.
Volgens Ziggo heeft dit mogelijk te maken met een recente firmware update. Dan zuo het probleem 'vanzelf' opgelost worden, door de fabrikant.
Geen internet meer op nodes in de stad (Vosko, Hortus, Huub, etc)

Change History (3)

comment:1 by huub, 10 years ago

Ik heb Robijn en Robijn2 uit de rc.conf.local gehaald bij vosko1 en -2 Internet loopt nu via vosko3 naar plantsoen

comment:2 by huub, 10 years ago

Uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van dit probleem. Zie ook ticket #681 (HybridRustdam internet). Voorlopig lijkt een regelmatige ping (en modificatie van de firewall) een werkend lapmiddel.

comment:3 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Met statisch ip en normale firewall (b)lijkt de truc van #681 te werken (draait nu een dag zonder problemen op Robijn).

Note: See TracTickets for help on using tickets.