Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#668 closed incident (fixed)

De Wulp: geen Internet

Reported by: pdrukker Owned by:
Keywords: Internet storing Cc:
Location: Generiek

Description

Onderstaand een afschrift van het mailbericht zoals door mij is ontvangen op 3 augustus 2014 om 19.05 uur

'Er is geen internet toegang mogelijk. Wel verbinding met de antennes.

Ook de “binnenantenne” niet. Dus licht waarschijnlijk niet aan de buiten installatie. Resetten van de Node helpt ook niet.

Geeft geen Ip adres?

Mvg, Paul van den Wulp Camping de Wulp

P.s. Als het er weer is dan zal ik dat doorgeven'''''

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

HybridWulp# /tools/speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Ziggo (213.125.198.99)...
Selecting best server based on ping...
Hosted by KPN (Amsterdam) [25.81 km]: 348.727 ms
Testing download speed........................................
Download: 14.79 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 3.27 Mbit/s

Node uptime 3 uur 29 min.

  • 66 clients and 40 authenticated

Dus: er is internet, er worden ip's uitgedeeld en ook het captive portal lijkt te werken.

Mogelijk is het probleem door de reboot opgelost? Paul zou kunnen bevestigen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.