Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#657 closed incident (worksforme)

HybridStadhuis-sis3 / Ethernet bridge niet meer bereikbaar

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Interface heeft geen verbinding meer met de Nanostation. Is al een keer eerder
zo geweest. Zie ticket #633

Attachments (1)

Capture.PNG (16.3 KB) - added by ed 6 years ago.
HybridStadhuis?-sis3

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

sis3: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	options=83808<VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MCAST,WOL_MAGIC,LINKSTATE>
	ether 00:00:24:c9:43:3b
	inet 172.16.3.177 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.3.183
	inet 172.16.4.129 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.4.135
	inet 172.16.3.73 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.3.79
	nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
	media: Ethernet autoselect (none)
	status: no carrier

Hierdoor zijn onderstaande interfaces van andere nodes ook niet bereikbaar. (Zie ook nagios)

HybridLucasN-vr1 - 172.16.4.131
HybridCope?-vr1 - 172.16.3.179
HybridDirkLos2-vr2 - 172.16.3.75

Vermoedelijk een slechte verbinding, wat bekeken zal moeten worden ter plaatse.

Changed 6 years ago by ed

Attachment: Capture.PNG added

comment:2 Changed 6 years ago by ed

Link lijkt goed maar deze is niet betrouwbaar, is ca 50% actief en 50% inactief.

Moet op locatie bekeken worden. Zie onderstaande trend.

HybridStadhuis-sis3

comment:3 Changed 6 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Laatste 14 dagen geen down time meer bij sis3.

Note: See TracTickets for help on using tickets.