Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#658 closed incident (fixed)

HybridDrijfhuis down: stroomstoring

Reported by: marc Owned by: henk
Keywords: Aalsmeer Cc:
Location: Generiek

Description

geldt voor HybridDrijfhuis-vr0 HybridDrijfhuis-vr2-ap2 en HybridDrijfhuis.wleiden.net.

Watertoren2 doet het wel.

Change History (10)

comment:1 by ed, 10 years ago

Deze node heeft slecht 1 uplink. De Link aan de kant van de watertoren2 is in orde.
Echter geen verbinding te krijgen via ssh met de interface van drijfhuis.

Er zal gekeken moeten worden bij de node of er problemen zijn met de voeding etc.

comment:2 by ed, 10 years ago

Keywords: Aalsmeer added

comment:3 by mbreet, 10 years ago

Nog steeds error in Nagios. Is ie echt up of is verbinding voor monitoring al enige tijd niet optimaal. Zo ja waar ligt dat dan weer aan..

in reply to:  3 comment:4 by ed, 10 years ago

Replying to mbreet:

Nog steeds error in Nagios. Is ie echt up of is verbinding voor monitoring al enige tijd niet optimaal. Zo ja waar ligt dat dan weer aan..

Zie informatie van comment:1 in deze ticket.

Last edited 10 years ago by ed (previous) (diff)

comment:5 by huub, 10 years ago

Owner: set to henk
Status: newassigned
Summary: HybridDrijfhuis down volgens NagiosHybridDrijfhuis down: stroomstoring

Ook nano van Drijfhuis is niet te pingen: stroomstoring.

comment:6 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Henk heeft de stekker (dit keer onder de vloer) er weer ingestopt.

comment:7 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Stekker is er sinds vanochtend +/- 10.00 uur kennelijk weer uit!

comment:8 by huub, 10 years ago

Een scan op wlan0 van watertoren geeft een drijfhuis ap (Senao volgens het MAC-adres):
drijfhuis2 88:dc:96:04:a6:7a 6 54M -92:-96 100 EPS SSID<drijfhuis2> RATES<B2,B4,B11,B22,12,18,24,36> DSPARMS<6> TIM<050400010000> COUNTRY<NL 1-13,20> ERP<0x0> XRATES<48,72,96,108>

Zit op kanaal 6; onze aps zitten (allebei!) op kanaal 11, tenminste volgens yaml file. Zou dus geen last moeten hebben.

comment:9 by mbreet, 10 years ago

Drijfhuis volgens Nagios geen internet (3/3)

comment:10 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Stroomstoring bij Drijfhuis is opgeheven.

Note: See TracTickets for help on using tickets.