Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#656 closed incident (fixed)

HybridStBavo - host down

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In nagios bij hybridstbavo melding van probleem
Geen ssh, dns en http service

Change History (2)

comment:1 by ed, 10 years ago

Ik denk dat hier iets overgebleven is in nagios wat veranderd is geweest in het veld.
Deze kan ik niet terug vinden in de huidige configuratie van bestaande nodes.

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Klopt dit is een recent in Nagios geintroduceerd foutje. Het ip-adres 172.17.119.1 hoort bij StVictor. De bavo-nodes zijn StBavo1 en StBavo2, Node StBavo bestaat.
Ik heb nagios config gecorrigeerd.

Note: See TracTickets for help on using tickets.