Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#615 closed problem (fixed)

ap-ZTW-Gemeente-Buurt - geen IP-adres meer.

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

/Var vol waardoor dhcp leases niet worden geschreven.

HybridZTWGemeentehuis# df -h
Filesystem   Size  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ada0s1a  393M  362M  -299k  100%  /
devfs      1.0k  1.0k   0B  100%  /dev
/dev/md0    4.3M  2.6M  1.3M  67%  /etc
/dev/md1    8.9M  8.9M  -724k  109%  /var
/dev/md2     19M   80k   17M   0%  /tmp

-rw-r--r-- 1 root wheel 4.6M Jun 7 15:00 thttpd.log
3.8M ./slave

Change History (4)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

Kreeg het probleem niet weg /var bleef vol aangeven ondanks:

service thttpd te stoppen en /var/thhtpd.log te legen (was 4.3 Mb)
service named te stoppen en te herstarten. (Slave files waren samen 3.8 Mb)
service isc-dhcpd te stoppen en te herstarten.

Node een reboot gegeven, de node is wel terug maar kan er niet meer in met m'n ssh key ??

comment:2 Changed 6 years ago by ed

Probleem dat ik er niet in kon kwam door een ssh-key timeout op mijn computer;-)
Disk is weer blij, maar /var is wel krap. Geheugen van boardje is 256Mb.

HybridZTWGemeentehuis# df -h
Filesystem   Size  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ada0s1a  393M  362M  -299k  100%  /
devfs      1.0k  1.0k   0B  100%  /dev
/dev/md0    4.3M  2.6M  1.3M  66%  /etc
/dev/md1    8.9M  4.2M   4M  51%  /var
/dev/md2     19M   60k   17M   0%  /tmp

Wellicht een idee /var iets groter te maken zodat het probleem minder snel terug komt?

comment:3 Changed 6 years ago by ed

Een tijdje in de gaten gehouden en probleem heeft zicht niet meer voorgedaan.
Regelmatig +/- 10 users actief. We sluiten deze ticket.

comment:4 Changed 6 years ago by ed

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.