Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#614 closed incident (fixed)

Kaag en braassem probleem link naar Leiden

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Kaag en braassem Cc:
Location: Generiek

Description

In nagios zie ik dat vanaf ongeveer 2 uur geleden in monitoring probleem ontstaat bij hybridrekpark214b
Vervolgens onstaan later allerlei meldingen bij hosts in gebied kaag en braassem (alle rekparks, watertoren, ed)

Melding "no route to host"

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

Lijkt probleem met routering in de nodes Watertoren1,2 en 3.
Ik kan even niet verder kijken omdat mijn SSH-key hier nog niet bekend is.

comment:2 Changed 6 years ago by ed

Watertoren 3 bekeken en lijkt in orde. Services zoals lvrouted, named zijn okay. Kan ook de interlinks
gebruiken om naar de aangesloten nodes te kijken. Probleem zit in watertoren 1 en 2.

HybridWatertoren3# df -h
Filesystem   Size  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ada0s1a  393M  325M   37M  90%  /
devfs      1.0k  1.0k   0B  100%  /dev
/dev/md0    4.3M  2.5M  1.5M  63%  /etc
/dev/md1    8.9M  5.5M  2.7M  67%  /var
/dev/md2     19M  108k   17M   1%  /tmp

comment:3 Changed 6 years ago by ed

Resolution: fixed
Status: newclosed

Alle nodes zijn inmiddels, die het hier betreffen, weer bereikbaar en in orde.

Note: See TracTickets for help on using tickets.