Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#576 closed incident (fixed)

RekPark 214 Wel Verbinding geen Internet

Reported by: henk Owned by:
Keywords: Westeinderplassen Cc:
Location: Generiek

Description

Met alle 3 de nodes kan verbinding gemaakt worden.
Verbinding naar Internet lukt niet.

Change History (4)

comment:1 by huub, 10 years ago

Keywords: Westeinderplassen added
Type: changeincident

De nodes hebben internet:
HybridRekpark214a# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 91 kB 918 kBps
HybridRekpark214b# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 91 kB 838 kBps
HybridRekpark214c# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 91 kB 843 kBps
Ik zie ook authenticated users:
rekpark214a: 1
rekpark214b: 18
rekpark214c: 1

comment:2 by huub, 10 years ago

Toch wel iets aan de hand: /var zit vol op rekpark214a (dat is een opstartverschijnsel dat ik eerder heb gezien op andere nieuw-gebouwde nodes).
Even wachten op bevestiging van de gebruikers dat internet werkt.

comment:3 by henk, 10 years ago

Zou dit hetzelfde probleem kunnen zijn als vorig jaar bij Node Kudelstaart?
Toen liep de nieuwe node ook steeds vast op eerste mooie weekend van het jaar.

Of anders misschien de Watertoren? Er wordt zeer veel gevaren vandaag.

comment:4 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

volgens mij zuiver opstarteffect. Maar het werkt nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.