Opened 6 years ago

Last modified 5 years ago

#577 new change

RekPark214 Afronden werkzaamheden

Reported by: henk Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description

Nog af te ronden werkzaamheden op RekPark214:

  • Monteren van 2 Duckies op nodekast -b en -c
  • Verhogen van node -b aan lantaarnpaal
  • Aansluiten op vaste electriciteitsnet (RekPark/Stokkel?)
  • Repeater in recreatieruimte
  • Bundelen van kabels in nok van de loods
  • Vastzetten van 19mm pvcbuis met profielklemmen
  • Lantaarnpaal -b stevig funderen (RekPark?)

Change History (4)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

nog een paar suggesties:

contactgegevens e.d. opnemen in svn (ops/nodes/), ook voor Recpark overigens
fotos van de opstellingen in het album zetten
dekking op het terrein meten?

comment:2 Changed 6 years ago by henk

Lantaarnpaal -b is verstevigd.
Repeater in recreatieruimte is uitgesteld.

Overige punten staan nog open.

comment:3 Changed 5 years ago by rick

Keywords: Westeinder added

comment:4 Changed 5 years ago by rick

Keywords: Westeinder removed
Location: Westeinder
Note: See TracTickets for help on using tickets.