Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#57 closed incident (fixed)

antennekabel ap geluidsnet2

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Er is waarschijnlijk water gekomen in de pigtail / antennekabel van Geluidsnet2. Moet vervangen worden

Change History (4)

comment:1 Changed 10 years ago by huub

version: FreeBSD 7.2-RELEASEFreeBSD 8.0-RELEASE

comment:2 in reply to:  description Changed 10 years ago by huub

Replying to huub:

Er is waarschijnlijk water gekomen in de pigtail / antennekabel van Geluidsnet2. Moet vervangen worden

Kabel en pigtail vervangen, maar volgens Maurits nog steeds zwak signaal. Antenne vervangen?

comment:3 Changed 10 years ago by huub

Het bovenste scharnier van de kastdeur zit niet goed vast. Nu tijdelijk afgeplakt met alu tape. Scharnier vastzetten aan de binnenkant (zegt Koos).

comment:4 Changed 10 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik heb nu het minipci-kaartje vervangen. Dus 'alles wireless' nieuw, behalve de antenne. Er zijn nu iig een paar ip-adressen uitgedeeld.

Note: See TracTickets for help on using tickets.