Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#569 closed change (fixed)

houtmarkt flapperende routes

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Lijkt meerdere kanten op te gaan.

HybridRick2.wleiden.net. (0.0.0.0)                                                                                        Mon May 12 10:02:03 2014
Keys: Help  Display mode  Restart statistics  Order of fields  quit
                                                                                                 Packets        Pings
 Host                                                                                             Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
 1. 2hybridrick2.hybridrick.wleiden.net                                                                             0.0%  204  0.3  0.3  0.2  0.6  0.1
 2. 2hybridrick.hybridhaagwijk.wleiden.net                                                                           0.0%  204  2.7  3.3  2.0  4.7  0.4
 3. 2hybridhaagwijk.hybridlivinglab.wleiden.net                                                                         3.4%  204  4.9  5.5  3.8 12.6  1.0
  2hybridhaagwijk.hybridroc1.wleiden.net
 4. 2hybridlivinglab.hybridroomburgh2.wleiden.net                                                                        3.4%  204  7.6  8.5  6.8 15.4  1.0
  2hybridroc1.hybridplantsoen.wleiden.net
 5. 2hybridroomburgh2.hybridzijloever.wleiden.net                                                                        3.4%  204  9.6 10.3  8.3 25.5  1.5
  2hybridplantsoen.hybridstadhuis.wleiden.net
 6. 2hybridzijloever.hybridsom1.wleiden.net                                                                           3.4%  204  13.9 13.5 10.6 30.3  1.8
  2hybridstadhuis.hybridsom1.wleiden.net
 7. hybridhoutmarkt.wleiden.net 

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar er was hier een nano omgevallen (link Huub-CeTIM2) waardoor die link erg slecht was geworden. Nu wel stabiele routering van bijv. Rick2 naar houtmarkt. En ook op Houtmarkt zie ik weer een korte route naar internet. Opgelost lijkt me.

Note: See TracTickets for help on using tickets.