Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#568 closed incident (fixed)

HybridJorisdeWitte - dns failed error resolving www.wirelessleiden.nl

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Oegstgeest Cc:
Location: Generiek

Description (last modified by rick)

Joris de witte dns verstoring ( hard state)

Change History (3)

comment:1 by rick, 10 years ago

Description: modified (diff)

Link naar buiten lijkt helemaal niet te werken.

^CHybridJorisdeWitte# ping 213.124.17.161
PING 213.124.17.161 (213.124.17.161): 56 data bytes
ping: sendto: Host is down

comment:2 by rick, 10 years ago

Tijdelijk -g uit joris de witte gehaald om de down verbinding te propageren.

comment:3 by huub, 10 years ago

Keywords: Oegstgeest added
Resolution: fixed
Status: newclosed

Erik heeft de installatie gecontroleerd maar niets verdachts gevonden. Het internet doet het 'vanzelf' weer, vandaag.

Note: See TracTickets for help on using tickets.