Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#570 new change

HybridTeyOudeRaadhuis: geen link naar Boterhuis

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Teylingen

Description

Kennelijk hebben de bomen de link van OudeRaadhuis naar Boterhuiseiland om zeep geholpen. Scan bij OUdeRaadhuis geeft:
{{{ Cell 04 - Address: 00:27:22:8A:3D:B6

ESSID:"il-w.boterhuis.wleiden.net"
Mode:Master
Frequency:5.66 GHz (Channel 132)
Quality=12/94 Signal level=-84 dBm Noise level=-85 dBm
Encryption key:off

}}}
Uit de config halen?

Change History (3)

comment:1 by wouter, 10 years ago

De antenne bij Boterhuis moet nog gedraaid worden, deze staat richting Juffermans. Dit zal ongetwijfeld de signaalsterkte ten goede komen.

comment:2 by wouter, 10 years ago

De antenne bij Boterhuis is inmiddels gedraaid. Helaas zorgen de bomen in de directe nabijheid van de mast op het eiland nog voor te veel demping. De signaalsterkte schommelt rond de -80 en de snelheid schommelt rond de 26 Mb/s (AirMax staat nu aan).

Ik heb met de contactpersoon van Boterhuis de situatie met de bomen bekeken en hij zorgt ervoor dat de belangrijkste boosdoeners flink gesnoeid gaan worden. Hij weet dat er een link moet zijn met het Oude Raadhuis in Warmond. Het snoeiwerk vindt buiten het seizoen in de herfst of winter plaats.

Voorlopig blijft de situatie zoals hij is: link is aanwezig, maar heeft bij OudeRaadhuis geen ip-adres.

comment:3 by rick, 9 years ago

Keywords: teylingen removed
Location: Teylingen
Note: See TracTickets for help on using tickets.