Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#554 closed incident (fixed)

Internetverbinding OudeAade down

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

De pastorie in Oud Aade (en dus StBavo1/2) heeft geen internet. Ziggo probleem. Er is wel tv, maar bij opstarten van het modem blijft het online-ledje knipperen (de andere twee ledjes gaan wel constant branden na het opstarten). Stekker uit/in heeft niet geholpen. Klusje voor Ziggo.

Change History (2)

comment:1 by rick, 10 years ago

Owner: set to rick
Status: newassigned

Modem staat in storing:
RF-upstream: X
RF-downstream: V/X (wisselt).

Vermoedelijke storing in RF (bekabeling).

Ziggo gebeld echter je _moet_ op locatie zijn voordat ze de stappen kunnen ondernemen. De modem is vanaf 29 April s'avonds niet meer bereikbaar.

Bewoners gebeld (mobiel) om een afspraak te maken echter deze nemen niet op, Jan ook geprobeerd, echter hij is ook niet aanwezig.

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Jan laat weten:"Je wilt het niet geloven maar het werkt weer
vanzelf.
Ik denk dat er gewoon een storing bij ziggo was.
Er is weer telefoon en internet."
Sluiten maar .....
NB StBavo1 heeft dus weer internet, maar StBavo2 routering naar StBavo1 en internet werkt nog niet (zie bestaande ticket).

Note: See TracTickets for help on using tickets.