Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#555 closed change (fixed)

HybridMeelfabriek1 link naar HybridDeClercq verbeteren

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

De link van Meelfabriek1 naar DeClercq is vrij matig, ongeveer 11 Mbps. Ik heb het kanaal verhuisd van 36 naar 52 omdat bij DeClercq ook de link naar Roomburgh2 op 36 zat/zit. Maar dat heeft niet geholpen.
Bij DeClercq staan oud-type nano's, zie http://www.wirelessleiden.nl/album/var/albums/DeClerq/bouw/DeClercq_8.jpg?m=1374655241
Een beetje hoger zou ook helpen, zie
http://www.wirelessleiden.nl/album/var/albums/DeClerq/panorama/IMG_0258.JPG?m=1374655243
(zichtlijn loopt net boven de flat).

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Deze link wordt niet meer gebruikt, is nu Meelfabriek1 - ZTWRijneke

Note: See TracTickets for help on using tickets.