Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#531 closed change (fixed)

HybridKaag1 en HybridKaag2 sponsor-url aanpassen.

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

De sponsor van de nodes, Stichting Promotie Kaag, wil graag dat de gebruikers na het accepteren van de voorwaarden de site http://www.kaag.nl/ te zien krijgen.

Change History (4)

comment:1 Changed 7 years ago by wouter

Keywords: Kaag en Braassem added

comment:2 Changed 7 years ago by wouter

Keywords: KaagEnBraassem added; Kaag en Braassem removed

comment:3 Changed 6 years ago by ed

Ik zie in de nodes en configuratie dat deze links zijn toegevoegd wat zou betekenen dat mensen die met de node verbinden en de voorwaarden accepteren naar http://www.kaag.nl worden doorgezet.

portal_sponsor: "Stichting Promotie Kaag"
portal_url: "http://www.kaag.nl/"

Kan deze ticket gesloten worden?

comment:4 Changed 6 years ago by wouter

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik ben ter plaatse geweest en de sponsor-URL functioneert prima. Ticket gesloten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.