Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#531 closed change (fixed)

HybridKaag1 en HybridKaag2 sponsor-url aanpassen.

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

De sponsor van de nodes, Stichting Promotie Kaag, wil graag dat de gebruikers na het accepteren van de voorwaarden de site http://www.kaag.nl/ te zien krijgen.

Change History (4)

comment:1 by wouter, 10 years ago

Keywords: Kaag en Braassem added

comment:2 by wouter, 10 years ago

Keywords: KaagEnBraassem added; Kaag en Braassem removed

comment:3 by ed, 10 years ago

Ik zie in de nodes en configuratie dat deze links zijn toegevoegd wat zou betekenen dat mensen die met de node verbinden en de voorwaarden accepteren naar http://www.kaag.nl worden doorgezet.

portal_sponsor: "Stichting Promotie Kaag"
portal_url: "http://www.kaag.nl/"

Kan deze ticket gesloten worden?

comment:4 by wouter, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik ben ter plaatse geweest en de sponsor-URL functioneert prima. Ticket gesloten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.