Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#532 closed incident (fixed)

Toegang tot Stenhuis 1 en 2 werkt niet

Reported by: henk Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Meerdere gebruikers hebben geen toegang tot internet.
Op zowel Stenhuis 1 als 2 verschijnt geen inlogpagina.
Soft reboot heeft niet gewerkt.
Hard reboot heeft ook niet gewerkt.
in Nagios staat alles 'groen'.

Change History (3)

comment:1 by huub, 10 years ago

Stenhuis1 heeft internet vanaf de node:
HybridStenhuis1# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 85 kB 1598 kBps

Stenhuis2 idem:
HybridStenhuis2# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 85 kB 808 kBps

Er worden ip-adressen uitgedeeld op beide nodes:
lease 172.17.94.10 {
lease 172.17.94.11 {
lease 172.17.94.12 {
lease 172.17.94.13 {

HybridStenhuis2# cat /var/db/dhcpd/dhcpd.leases | grep lease|sort -u
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.2.4
lease 172.17.96.10 {
lease 172.17.96.11 {
lease 172.17.96.12 {
lease 172.17.96.13 {
lease 172.17.96.14 {
lease 172.17.96.15 {
lease 172.17.96.16 {
lease 172.17.96.17 {
lease 172.17.96.18 {
lease 172.17.96.19 {
lease 172.17.96.20 {
lease 172.17.96.21 {
lease 172.17.96.22 {
lease 172.17.96.23 {
lease 172.17.96.24 {
lease 172.17.96.25 {
lease 172.17.96.26 {
lease 172.17.96.27 {
lease 172.17.96.28 {
lease 172.17.96.29 {
lease 172.17.96.30 {

Probleem met captive portal?
thttpd en tcpserver draaien ogenschijnlijk normaal.
In thttpd.log:
Apr 17 16:05:41 HybridStenhuis1 thttpd[2166]: spawned CGI process 9530 for file 'wlportal/index.cgi'
Apr 17 16:05:41 HybridStenhuis1 thttpd[2166]: 172.17.94.12 - - "GET /wlportal/ HTTP/1.1" 200 25000 "" "Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (java 1.4)"

comment:2 by huub, 10 years ago

wlportal config file niet functionele whitelist verwijderd. Misschien helpt het?
Er zijn inmiddels wel authenticated users op beide nodes.
En passant ook de firmware van beide bullets geupgrade.

comment:3 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Op beide nodes meer dan 10 authenticated users. Probleem lijkt me verholpen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.