Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#530 closed problem (fixed)

NodeFactory: Bouwen faalt: _.disk.full ontbreekt

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Om de nodes en nanoBSD beter te leren begrijpen, probeer ik een nanoBSD-image te bouwen. Dit om deze te gebruiken op een Soekris-bordje als testnode.

Ik heb een pc voorzien van FreeBSD 9.0 en volg de handleiding op http://www.wirelessleiden.nl/projects/nodefactory/wiki/NanoBSD strikt. Toch mislukt het bouwen:

$ sh /usr/src/tools/tools/nanobsd/nanobsd.sh -c $R/cfg/nanobsd.wleiden

waardoor de volgende stap:

$ $R/tools/image config for <HybridNodename>

niet mogelijk is: mdconfig: could not open /usr/obj/nanobsd.wleiden-hybrid/_.disk.full: No such file or directory

Het bestand _.cust.cust_pkg eindigt met het volgende:

--onderkant van het bestand--
thttpd-2.25b_4
tinyproxy-1.8.3,1
ucspi-tcp-0.88_2
vim-lite-7.4.205
+ echo ===
===
+ [ 53 -eq 54 ]
+ [ 53 -eq 53 ]
+ echo 'FAILED: Nothing happened on this pass'
FAILED: Nothing happened on this pass
+ exit 2
+ umount /usr/obj/nanobsd.wleiden-hybrid_.w/dev

Wat gaat hier fout en hoe los ik dit op?

Attachments (1)

_.cust.cust_pkg (50.2 KB ) - added by wouter 10 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

by wouter, 10 years ago

Attachment: _.cust.cust_pkg added

comment:1 by rick, 10 years ago

Probleem zit hem hier in:

pkg_add: could not find package python2-2_2 !

Dit komt omdat de python naam niet op de juiste stond, had de fix in r12714 gecommit (als het goed is).

Bouw al je pakketjes opnieuw en het zou weer moeten werken.

comment:2 by wouter, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Een beetje late reactie, maar inderdaad, het werkt weer prima. Bedankt!

Note: See TracTickets for help on using tickets.