Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#478 closed incident (fixed)

Nagios http 503 - service unavailable

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Nagios is offline

Change History (4)

comment:1 by huub, 10 years ago

sunny is niet meer bereikbaar vanaf UniGorN. sunfire is wel normaal in de lucht, dus daar licht het niet aan. Ik zal een powercycle vragen.
Voorlopig sunnysidekick.wleiden.net gebruiken. Zoals hopenlijk bekend: voor wie geen direct verbinding heeft met wleiden.net en wel een ssh-key heeft ingevoerd, kan dat door een SOCKS proxy te gebruiken (via ssh -D application port forwarding naar een van de gateways).

comment:2 by mbreet, 10 years ago

Is de versie die via internet te bereiken is ook nog/weer online?

(Op huubs ip op port 8000 oid)

comment:3 by huub, 10 years ago

Power cycle heeft kennelijk niet geholpen. Afspraak maken en fietsen :-(

comment:4 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Drie keer fietsen en -na verwisselen van een van 5V voedingsadapters v.d. glasvezel-converterkastjes- is de link van Sunny naar UniGorN en het wleiden.netwerk weer werkend. Met Sunny was niets mis dus.

Note: See TracTickets for help on using tickets.