Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#479 closed problem (fixed)

Geen wleiden.net DNS (als Sunny down)

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Nu Sunny (172.16.4.46) down is verlopen de wleiden.net zone files, die worden kennelijk niet van internet opgehaald. Internet dns blijft wel werken. De wleiden.net zone-files staan niet op de raspberrypi-versie van Sunnysidekick (172.16.3.22)

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

Location: Generiek

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Sunnysidekick draait sinds enige tijd op APU-bordje, inclusief dns voor wleiden.net.

Note: See TracTickets for help on using tickets.