Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#477 closed service request (fixed)

Verschillende usernames

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: user Cc:
Location: Generiek

Description

In verleden kon ik inloggen op WL services met username 'martijn'
Recent (bij start beheer) is username gereset oid, want op ticketsysteem log ik nu in met 'mbreet' als username.

inloggen op website:

  • werkt met user 'martijn'
  • geeft error met inloggen user 'mbreet'

Another user already exists in the system with the same email address. You should contact the system administrator in order to solve this conflict.
Gebruikersnaam of wachtwoord is onbekend.

Inloggen op Trac

  • werkt met user 'mbreet'
  • werkt niet met user 'martijn'

Uiteindelijk heb ik aan één login genoeg; met daaraan gekoppeld alle noodzakelijke diensten.

wat moet daarvoor gebeuren?

Mvgr,
Martijn

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Zit inderdaad schots en scheet. Heb ze allemaal naar mbreet gezet. Kan je even kijken of het nu goed is?

comment:2 Changed 7 years ago by mbreet

Resolution: fixed
Status: newclosed

Het werkt nu allemaal met mbreet als username. Thnx for fix!

Note: See TracTickets for help on using tickets.