Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#476 closed incident (fixed)

HybridHoutmarkt.wleiden.net. - Connection refused HTTP CRITICAL - Unable to open TCP socket

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Nagios meldt:

HybridHoutmarkt.wleiden.net. - Connection refused HTTP CRITICAL - Unable to open TCP socket

(hard state)

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

thttpd was ermee gestopt.
service thttpd start
en we zijn weer in business.
Overigens zie ik op deze node nu een uptime van 4 uur, dus er is kennelijk recent een reboot geweest?? En ook een flapperende vr2 (het extra AP). Flapperende interfaces zitten eigenlijk altijd op usb-lan adapters.

Note: See TracTickets for help on using tickets.