Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#472 closed incident (fixed)

HybridRijnVliet.wleiden.net - dns failed

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Dns Cc:
Location: Generiek

Description

HybridRijnVliet? opnieuw (hard state) probs met DNS volgens Nagios.

Tweede keer in korte tijd, is er wellicht iets anders waardoor dit issue telkens ontstaat?

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Je hebt helemaal gelijk. Het echte probleem zat wat verstopt: hier was een internet gateway (gesponsord door xs4all, maar naar huidige maatstaven veel te traag). Daarom is er nog een lokale interface die niet meer gebruikt wordt maar wel dhcp-client op geconfigureerd stond. Daardoor bleef /etc/resolv.conf leeg (wordt normaliter gevuld door het /tools/nameserver-shuffle script). En /etc/named/auto_forward.conf neemt de nameservers over uit resolv.conf (heb ik van Rick gehoord).
Ik heb nu de config in genesis aangepast (geen dhcp client meer op vr0) en de config op de node geupdate. Nu zal het wel goed gaan ;-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.