Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#471 closed incident (fixed)

HybridRijnVliet.wleiden.net - dns failed

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Dns Cc:
Location: Generiek

Description

Hybridrijnvliet geeft melding mbt probleem met dns

Dns failed - error resolving www.wirelessleiden.nl

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Rijnvliet had inderdaad probleem met dns. Er is een harde reboot geweest (kennelijk stroomstoring), waarbij dus 'tijdelijke' config-aanpassingen weer netjes uitgepoetst worden. Ik heb /tools/wl-config gedraaid en ook de /etc/namedb/autoforward.conf veranderd (gekopieerd van andere node): die was 'leeg'. Deze node was ooit een proxy-gateway, nu een gewone node.
Het werkt weer:
HybridHuub?# dig @hybridrijnvliet www.wirelessleiden.nl

; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> @hybridrijnvliet www.wirelessleiden.nl
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 17695
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 8, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:
;www.wirelessleiden.nl. IN A

;; ANSWER SECTION:
www.wirelessleiden.nl. 114 IN CNAME wjail.wirelessleiden.nl.
wjail.wirelessleiden.nl. 43 IN A 144.76.7.58

etc.

Note: See TracTickets for help on using tickets.