Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#455 closed change (fixed)

HybridKaag2 - ue0 usb-lan adapter vervangen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

Op ue0 van Kaag2 (accesspoint NM2) zit een 'foute' usb-lan adapter. Bij bezoekje deze vervangen.

Change History (5)

comment:1 by rick, 10 years ago

Keywords: KaagEnBraassem added

comment:2 by wouter, 10 years ago

Actie wordt donderdag 17 april uitgevoerd. USB-LAN wordt verwijderd, want niet langer nodig.

comment:3 by rick, 10 years ago

Hoe wordt dat accesspoint dan aangesloten of gaat deze weg? USB-LAN graag markeren als 'heel-errug-stuk', dit is een waardeloos ding en kan weggegooid worden.

comment:4 by wouter, 10 years ago

Het accesspoint gaat naar de andere USB-LAN, die dan ue0 wordt. De Nanobridge M5 (IL-N) op die nu op die andere USB-LAN (ue1) zit gaat de Nanostation 5 van de link naar UniGorN vervangen en komt dus op vr2. Interface ue1 vervalt. De Nanostation 5 neem ik mee terug naar Leiden en die kapotte USB-LAN zal ik weggooien.

Er verdwijnt dus één interface en één nano op Kaag2.

comment:5 by wouter, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Is geregeld.

Note: See TracTickets for help on using tickets.