Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#447 closed problem (fixed)

HybridWulp / HybridTulpenzee interlink routering

Reported by: huub Owned by:
Keywords: OmgevingNoordwijk Cc:
Location: Generiek

Description

De interlink tussen HybridWulp en HybridTulpenzee heeft een merkwaardig routeringsprobleem.
Vanaf Wulp (interface ue0 172.16.7.28) prima verbinding met de eigen nano (172.16.7.27) en de nano van Tulpenzee (172.16.7.26), maar route van nanostation Tulpenzee naar de node is 'instabiel':
soms:
XM.v5.5.6# ping 172.16.7.25
PING 172.16.7.25 (172.16.7.25): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.7.25: seq=0 ttl=64 time=2.313 ms
64 bytes from 172.16.7.25: seq=1 ttl=64 time=2.172 ms
en soms:
--- 172.16.7.25 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

De routering vanaf dit nanostation 'flappert':

soms eerst terug naar wulp:
XM.v5.5.6# traceroute 172.16.7.25
traceroute to 172.16.7.25 (172.16.7.25), 30 hops max, 38 byte packets

1 2hybridtulpenzee.hybridwulp.wleiden.net (172.16.7.28) 4.471 ms 2hybridwulp.hybridtulpenzee.wleiden.net (172.16.7.25) 2.235 ms 2.119 ms

XM.v5.5.6# traceroute 172.16.7.25
traceroute to 172.16.7.25 (172.16.7.25), 30 hops max, 38 byte packets

1 2hybridwulp.hybridtulpenzee.wleiden.net (172.16.7.25) 2.294 ms 2.432 ms 2.332 ms

en soms direct:

XM.v5.5.6# traceroute 172.16.7.25
traceroute to 172.16.7.25 (172.16.7.25), 30 hops max, 38 byte packets

1 2hybridtulpenzee.hybridwulp.wleiden.net (172.16.7.28) 2.860 ms 2hybridwulp.hybridtulpenzee.wleiden.net (172.16.7.25) 1.895 ms 1.872 ms

XM.v5.5.6# traceroute 172.16.7.25
traceroute to 172.16.7.25 (172.16.7.25), 30 hops max, 38 byte packets

Change History (3)

comment:1 by huub, 9 years ago

Route van Tulpenzee naar Wulp en vice versa loopt via Leeuwenhorst. Vraag is waarom lvrouted deze omweg kiest. De nano's van Tulpenzee en Wulp zitten op dezelfde nano bij Leeuwenhorst, wel een ander ip-adres.
HybridLeeuwenhorst# arp -a -i vr2
? (172.16.6.186) at dc:9f:db:2a:28:9a on vr2 expires in 1176 seconds [ethernet]
? (172.16.6.187) at (incomplete) on vr2 expired [ethernet]
2unused-iface-vr2.hybridleeuwenhorst.wleiden.net (172.16.6.185) at 00:0d:b9:2b:7b:1e on vr2 permanent [ethernet]
? (172.16.6.190) at (incomplete) on vr2 expired [ethernet]
? (172.16.6.188) at (incomplete) on vr2 expired [ethernet]
? (172.16.6.189) at (incomplete) on vr2 expired [ethernet]
? (172.16.7.51) at dc:9f:db:2e:0b:10 on vr2 expires in 1164 seconds [ethernet]
? (172.16.7.50) at dc:9f:db:2a:27:dd on vr2 expires in 1127 seconds [ethernet]
2hybridwulp.hybridleeuwenhorst.wleiden.net (172.16.7.49) at 00:0d:b9:2b:7b:1e on vr2 permanent [ethernet]
? (172.16.7.54) at (incomplete) on vr2 expired [ethernet]
? (172.16.7.53) at (incomplete) on vr2 expired [ethernet]
2hybridleeuwenhorst.hybridwulp.wleiden.net (172.16.7.52) at 00:0d:b9:21:e7:e0 on vr2 expires in 1168 seconds [ethernet]
? (172.16.7.35) at dc:9f:db:f2:12:80 on vr2 expires in 1164 seconds [ethernet]
? (172.16.7.34) at (incomplete) on vr2 expired [ethernet]
2hybridtulpenzee.hybridleeuwenhorst.wleiden.net (172.16.7.33) at 00:0d:b9:2b:7b:1e on vr2 permanent [ethernet]
? (172.16.7.38) at (incomplete) on vr2 expired [ethernet]
? (172.16.7.37) at (incomplete) on vr2 expired [ethernet]
2hybridleeuwenhorst.hybridtulpenzee.wleiden.net (172.16.7.36) at 00:0d:b9:2b:7b:cd on vr2 expires in 1168 seconds [ethernet]

comment:2 by rick, 9 years ago

Keywords: OmgevingNoordwijk added

comment:3 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

In /tmp geen packets of trees van de buurnode, alleen van Leeuwenhorst.
Deze interlink wulp - tulpenzee loopt via usb-lan adapters, zowel bij Wulp als bij Tulpenzee. Beide hebben hetzelfde fake MAC adres 00:00:00:00:00:01. Als ik een van de twee MAC adressen verander (ifconfig ue0 ether 02:01:02:03:04:05) komen er wel lvroutd.pakketjes en lvrouted.trees in /tmp.
En

HybridTulpEnZee# traceroute 172.16.7.28
traceroute to 172.16.7.28 (172.16.7.28), 64 hops max, 40 byte packets
 1  2hybridtulpenzee.hybridwulp.wleiden.net (172.16.7.28)  4.507 ms  4.327 ms  4.067 ms

De route van node naar node gaat nog wel via Leeuwenhorst, maar er is nu i.i.g. een backup route beschikbaar. Het fake-MAC adres staat overigens nog niet in de config, dus dat zijn we weer kwijt na een configuratie-update met wlconfig script.

Note: See TracTickets for help on using tickets.