Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#448 closed incident (fixed)

HybridAster: password nanostation?

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Oegstgeest Cc:
Location: Generiek

Description

De nanostation op de link naar unigorn (172.16.17.99) heeft een mij onbekende wachtwoord. Iemand die het eens wil proberen?

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Keywords: Leiden added

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Keywords: Oegstgeest added; Leiden removed

comment:3 Changed 6 years ago by rene

Resolution: fixed
Status: newclosed

Nanostation vervangen door een voorgeconfigureerd exemplaar met bekend wachtwoord.

Note: See TracTickets for help on using tickets.