Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#446 closed incident (fixed)

HybridLeeuwenhorst nanostation onbereikbaar

Reported by: henkjan Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Bij de Leeuwenhorst is de nanostation op ue0 niet meer te pingen. De interface op de node doet het nog wel. Een sitesurvey op het andere ap geeft geen hidden ssid met overeenkomend MAC-adres, dus ik vermoed dat de nanostation geen stroom meer krijgt.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Het nanostation doet het nog wel: vanaf de node kun je pingen en inloggen. Er is (was) wel wat aan de hand met de routering. Het klopt ook dat een scan op het andere ap2 dit ap1 niet ziet. Dat zou te maken kunnen hebben met het lage vermogen dat op ap1 ingesteld stond (3 dB). Ik heb dat nu naar de default waarde op geschroefd en ik zie ook een klantje: E8:AB:FA:02:31:4D (ip adres 172.17.76.3), dat zal de webcam zijn?
Nano is nu te pingen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.