Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#432 closed change (fixed)

Website: link naar album werkt niet meer

Reported by: rene Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De link naar "foto's" op de home page van de website geeft sinds enige tijd een blanco kader.
De mogelijkheid om boven het kader te klikken en het album als volledige pagina te openen werkt wel correct en gaat naar het album.

De niet werkende link op de home page gaat naar "node/1013". Wanneer ik hier "www.wirelessleiden.nl/album" of gewoon "album" van probeer te maken, wordt dit niet door Drupal geaccepteerd.

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik heb er http://wirelessleiden.nl/album van gemaakt, dus link gaat direct naar het album, geen iframe.

Note: See TracTickets for help on using tickets.