Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#431 closed change (fixed)

HybridTeyOudeRaadhuis SSID kaartje aanpassen.

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik heb het SSID van het interne wifi-kaartje aangepast in de yaml, zodat duidelijk is dat deze voor binnen bestemd is. Ik heb ernaar gezocht, maar ik kan er niet achter komen hoe ik deze wijziging kan doorvoeren in de node zelf.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Op elke node staat een script dat de node in sync brengt met het wleiden.yaml bestand: /tools/wl-config. Een essentieel stukje gereedschap voor de netwerkbeheerder! Maar je moet je aangepaste yaml-bestand nog wel committen zie ik. Anders werkt het natuurlijk niet.
Ik heb een regeltje toegevoegd in het nodebouwkookboek met verwijzing naar het script.

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Script gedraaid, ticket kan gesloten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.