Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#429 closed incident (fixed)

HybridWBRotary: BulletM5 link Graficall down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De bulletM5 op vr0 - link naar Graficall - geeft geen ping en interface is ook heel stil.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Omdat de directe link down is hebben we nu een heel bizarre route van Graficall naar WBRotary (ommetje langs Noordwijkerhout, Voorhout, Oegstgeest, Kaag, Aalsmeer, Hoogmade en Zoeterwoude RIjndijk, 12 hops maar je komt er wel in 12 stappen ;-) )

Last edited 7 years ago by huub (previous) (diff)

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Henk heeft de stekkertje uit / stekkertje in exercitie gedaan en bullet is weer in de lucht. Ik heb een firmware upgrade gedaan: versie was stokoud 5.5.2, misschien dat dat helpt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.