Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#428 closed incident (fixed)

HybridKWVdeKaag down

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

HybridKWVdeKaag.wleiden.net. is down. (flapping)
Overigens, toen ik een half uur geleden keek zonk de moed me in de schoenen, want er was toen een lange lijst down. Het netwerk lijkt niet al te stabiel.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

KWVdeKaag is op dit moment (weer?) in de lucht. Er zat wel een probleem in de route van KWVdeKaag naar Sunny, bij Lijtweg2 (route hield daar op), herstarten van lvrouted op Lijtweg2 hielp.

Een algemeen probleem is het monitoring systeem op Sunny dat nogal eens een te somber beeld geeft van de status van het netwerk. Sunny hangt met een link aan UniGorN en moet vanaf die plek het netwerk bevragen. Bij lange paden, sommige gaan wel via 10 links, geeft dat een 'flapping' mededeling omdat er toevallig onderweg de route wordt omgegooid.

Op dit moment hebben we te maken met twee hardwareproblemen rond UniGorN die slecht uitpakken voor de monitoring vanaf Sunny: een nanostation bij UniGorN laat het afweten (zie ticket) waardoor de link UniGorN-Kaag2 en UniGorN-Hofwijck niet werken. Bovendien is er al een hele tijd een probleem met de nanostation bij Rustenborch waardoor ook de link UniGorN-Rustenborch-Lijtweg2 niet werkt. Er is dus een probleem met de verbinding tussen 'Leiden' en 'Oegstgeest, Kaag, Teylingen etc': dit verkeer gaat nu via Katwijk (Aster).

Note: See TracTickets for help on using tickets.