Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#425 closed incident (duplicate)

Node Kudelstaart uit de lucht

Reported by: henk Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik kreeg vandaag vraag of Node Kempers down is.
In Nagios staat deze inderdaad al 5 dagen down.

Henk

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: duplicate
Status: newclosed
Type: problemincident

Klopt zie ticket 423. Je hebt hier ook nog een persoonlijk mailtje over gekregen. Ook 5 dagen geleden.

Note: See TracTickets for help on using tickets.