Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#42 closed problem (fixed)

Reversed DNS werkt niet

Reported by: ad Owned by: richardvm
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Reversed DNS werkt niet. Reversed DNS is met name zeer handig bij traceroute

Change History (4)

comment:1 Changed 10 years ago by richardvm

Owner: changed from rick to richardvm
Status: newassigned

comment:2 Changed 10 years ago by richardvm

Het probleem wordt veroorzaakt doordat de proxies geen arpa zones ondersteunen (alleen wleiden.net).

Ik heb op proxy62 de arpa zones toegevoegd, waardoor ik vanaf huub een ptr records op kan vragen:

CNodeHuub# dig -x 172.28.136.1 @localhost +short
CNodeSHFortis.wLeiden.NET.

Ik laat deze config een aantal dagen op proxy62 draaien, voordat ik ze op de overige proxies ga draaien (weet niet wat het effect is op maradns, we krijgen grote databases).

comment:3 Changed 10 years ago by richardvm

Volgens mij werkt reverse dns goed op proxy62. Probleem is dat dellphi nog plat ligt. Dus kan niet inloggen op alles proxies. Op zich is het vrij simpel op te lossen.

Vervang de volgende files
/usr/local/sbin/fetchzone.sh -> http://svn.wirelessleiden.nl/svn/projects/proxy/2.0/nanobsd/nanobsd/files/usr/local/sbin/fetchzone.sh
/usr/local/etc/mararc -> http://svn.wirelessleiden.nl/svn/projects/proxy/2.0/nanobsd/nanobsd/files/usr/local/etc/mararc

reboot maradns en fetchzone (of mijn manier, reboot de proxy)

comment:4 Changed 10 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

werkt nu

Note: See TracTickets for help on using tickets.