Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#41 closed incident (fixed)

UniGorN: watchdogd reset

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Inloggen op UniGorN wil niet echt lukken. Met console op seriele port zie ik frekwente watchdogd resets (ongeveer elke 10sec), ook na reboot.
Verder ziet 'alles' er normaal uit, ook de nieuwe alias voor de interlink naar LIACS. LIACS-server is echter niet te pingen.

Dit is een Soekris4521 met stokoude BIOS (1.15) in een Rittal kast.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by ad

Resolution: fixed
Status: newclosed

Solved by new Iris Node

Note: See TracTickets for help on using tickets.