Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#390 closed service request (wontfix)

Haagwijk: usb-lan adapter vervangen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Bij Haagwijk is een ADMtek usb-lan adapter in gebruik. Die geeft nog wel eens problemen. Bij gelegenheid vervangen door een standaard ASIX type.

Change History (2)

comment:1 by rene, 11 years ago

Ik heb beide aanwezige USB-lan adapters vervangen door het nieuwe type op 26-11-2013.

In de onderste USB-lan adapter (de kast is liggend gemonteerd; bij staande montage zou dit dus de achterste zijn) klikt het stekkertje er niet goed in. (Ter verdere info: hier zat een blauwe adapter.)
Het ledje van deze adapter brandt dan ook niet. Bij onderlinge verwisseling van de nieuwe adapters hetzelfde prrobleem. Het ligt dus echt aan het stekkertje en niet aan de adapter.

Conclusie: nieuw RJ45-stekkertje knijpen. Dat kan ik helaas niet. Zal ook niet makkelijk gaan omdat de kabel aan de korte kant is.

Wie dit wil gaan doen: een dag tevoren bij de receptie van Haagwijk een telefonische afspraak maken, je naam en de tijd waarop je gaat komen noemen.

comment:2 by huub, 11 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Deze tweede usb-lan adapter / kabel is niet in gebruik.

Note: See TracTickets for help on using tickets.