Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#388 closed incident (fixed)

SOM1 stroomvoorziening il-nnw nanostation

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De kersverse il-nnw nanostation bij SOM1 heeft kennelijk geen voedingsspanning meer. Bezoekje aan de site, check kroonsteentje, poe-adapter, utp-kabel.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by walter

Resolution: fixed
Status: newclosed

Het was de lan kabel er stond namelijk nog wel stroom op (dat moment op). De lan kabel naar usb adapter was custom made en 8 pinnetjes in de rj45 stekker stonden in een boog i.p.v. dat ze op een rechte horizontale lijn liggen in de stekker opnieuw aangeknepen aan beide kanten en hij lijkt nu permanent te zijn.

Ben dit probleem overigens al eerder tegen gekomen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.