Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#384 closed incident (invalid)

node Kudelstaart down

Reported by: marc Owned by: Marc
Keywords: kudelstaart Cc:
Location: Generiek

Description

Volgens Nagios is die al een heel uur onbereikbaar. Tssk!

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

was kennelijk een tijdelijke storing: nu weer normaal in bedrijf, met twee werkende interlinks naar Watertoren en Kempers. Ik zie 22 'authenticated' gebruikers, niet slecht voor een jachthaven in november.

Note: See TracTickets for help on using tickets.