Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#385 closed incident (fixed)

Node Graficall down (en bijgevolg Boterhuis onbereikbaar)

Reported by: marc Owned by: Marc
Keywords: Graficall, Boterhuis Cc:
Location: Generiek

Description

Volgens Nagios is graficall down. Node Boterhuis heeft daar een verbinding mee en is niet bereikbaar)

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Geen van de nano's van Graficall is te pingen vanaf de buurnodes. Dit is ongetwijfeld een stroomstoring: stekker ligt er uit, of (waarschijnlijker) voeding is stuk. Fietsen dus ;-(

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

voedingsadapter vervangen. Node weer in de lucht. Link naar Boterhuis nog niet helemaal lekker.

Note: See TracTickets for help on using tickets.