Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#375 closed change (worksforme)

iLeiden proxy met uplink werkt niet

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De nat staat op (vr0:0) echter dit lijkt niet goed te werken vr0:0 werkt wel.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Bij StBavo1 werkt dit niet; maar bij Robijn2 werkt het wel. Enige verschil dat ik zie: bij Robijn2 een kabeltje naar de router, bij stbavo1 een wifi-link.

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Situatie bij StBavo1 / KWVdeKaag is vergelijkbaar met Robijn / Robijn3; als ik de pf.hybrid.conf van Robijn gebruik bij StBavo1 werkt pf (nat) kennelijk naar behoren. Ik kan ook speedtest-cli draaien vanaf kwvdekaag.
Verschil in pf.hybrid.conf:
Wat werkt:
# Default configuration for ALIX2 with vr0 as external interface and wlan0 as
# the public accesspoint in iLeiden setup, no aliases on interfaces.
#ext_ip="(vr0:0)"
#ext_if="vr0"
ext_ip=$ext_if:0
Wat niet goed werkt: haakjes rond vr0:0 wegschoffelen (geen speedtest-cli).

Note: See TracTickets for help on using tickets.