Opened 11 years ago

Last modified 9 years ago

#373 new problem

packet loss op link UniGorN - Kaag2; veel verkeer via Watertoren

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Kaag

Description

Ik zie veel packet loss op de verbinding van Kaag2 met UniGorN:
--- hybridkaag2.wleiden.net ping statistics ---
113 packets transmitted, 73 packets received, 35.4% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 3.065/5.934/15.343/2.192 ms

idem in de andere richting.

Door de nieuwe link van HMkerk naar Watertoren gaat er nogal wat verkeer van Leiderdorp en Zoeterwoude via de Watertoren/Kaag2 naar UniGorN. Is dit wel verstandig??
Zie bijv. het ticket mbt Graficall.

Change History (6)

comment:1 by huub, 11 years ago

Webcam verkeer gaat kennelijk via deze link naar rick2 (iftop -i ue0).

comment:2 by rick, 10 years ago

Keywords: KaagEnBraassem added

comment:3 by wouter, 10 years ago

Probleem wordt donderdag 17 april aangepakt. De Nanostation 5 van Kaag2 wordt vervagen door een Nanobridge. (Nanobridge afkomstig van de niet gebruikte il-n-kaag2.)

comment:4 by huub, 10 years ago

De slechte link van HMkerk naar Watertoren is uit de config gehaald. De route loopt nu via StBavo2 en Watertoren, Kaag2.
Route zou beter via StBavo1 kunnen lopen, daarvoor moet routeringsprobleem bij StBavo1/2 worden opgelost.

comment:5 by rick, 9 years ago

Keywords: KaagEnBraassem removed
Location: Westeinder

comment:6 by rick, 9 years ago

Location: WesteinderKaag
Note: See TracTickets for help on using tickets.