Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#371 closed incident (wontfix)

HybridGraficall.wleiden.net - Socket timeout after 10 seconds

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

HybridGraficall? geeft ook socket timeout..

idem als ticket 370?

Kan datgene wat geschreven wordt (of schrijft) in die directory niet zo worden ingesteld dat oudste entry wordt overschreven als toegewezen ruimte vol is?

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: newclosed

socket timeout slaat op de webserver (thttpd) check. Die wordt elk uur gechecked. In de log file op de node zie ik dat de check van 18.52 niet is 'aangekomen'. Ik zie verder geen probleem op de node, zal dus wel een tijdelijk 'niet-bereikbaar' probleem zijn geweest. Log file hieronder:

....
Oct 21 15:52:59 HybridGraficall? thttpd[2195]: 172.16.4.46 - - "GET / HTTP/1.0" 200 120 "" "check_http/v (nagios-plugins 1.4.16)"
Oct 21 16:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: up 1666800 seconds, stats for 3600 seconds:

Oct 21 16:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: thttpd - 1 connections (0.000277778/sec), 1 max simultaneous, 120 bytes (0.0333333/sec), 10 httpd_conns allocated
Oct 21 16:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: libhttpd - 137 strings allocated, 40000 bytes (291.971 bytes/str)
Oct 21 16:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: map cache - 2 allocated, 1 active (120 bytes), 1 free; hash size: 1024; expire age: 1800
Oct 21 16:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: fdwatch - 734 kevents (0.203889/sec)
Oct 21 16:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: timers - 3 allocated, 3 active, 0 free
Oct 21 16:52:56 HybridGraficall? thttpd[2195]: 172.16.4.46 - - "GET / HTTP/1.0" 200 120 "" "check_http/v (nagios-plugins 1.4.16)"
Oct 21 17:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: up 1670400 seconds, stats for 3600 seconds:

Oct 21 17:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: thttpd - 1 connections (0.000277778/sec), 1 max simultaneous, 120 bytes (0.0333333/sec), 10 httpd_conns allocated
Oct 21 17:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: libhttpd - 137 strings allocated, 40000 bytes (291.971 bytes/str)
Oct 21 17:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: map cache - 2 allocated, 1 active (120 bytes), 1 free; hash size: 1024; expire age: 1800
Oct 21 17:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: fdwatch - 734 kevents (0.203889/sec)
Oct 21 17:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: timers - 3 allocated, 3 active, 0 free
Oct 21 17:52:56 HybridGraficall? thttpd[2195]: 172.16.4.46 - - "GET / HTTP/1.0" 200 120 "" "check_http/v (nagios-plugins 1.4.16)"
Oct 21 18:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: up 1674000 seconds, stats for 3600 seconds:

Oct 21 18:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: thttpd - 1 connections (0.000277778/sec), 1 max simultaneous, 120 bytes (0.0333333/sec), 10 httpd_conns allocated
Oct 21 18:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: libhttpd - 137 strings allocated, 40000 bytes (291.971 bytes/str)
Oct 21 18:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: map cache - 2 allocated, 1 active (120 bytes), 1 free; hash size: 1024; expire age: 1800
Oct 21 18:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: fdwatch - 734 kevents (0.203889/sec)
Oct 21 18:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: timers - 3 allocated, 3 active, 0 free
Oct 21 19:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: up 1677600 seconds, stats for 3600 seconds:

Oct 21 19:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: thttpd - 0 connections (0/sec), 0 max simultaneous, 0 bytes (0/sec), 10 httpd_conns allocated
Oct 21 19:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: libhttpd - 137 strings allocated, 40000 bytes (291.971 bytes/str)
Oct 21 19:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: map cache - 2 allocated, 0 active (0 bytes), 2 free; hash size: 1024; expire age: 1800
Oct 21 19:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: fdwatch - 730 kevents (0.202778/sec)
Oct 21 19:02:49 HybridGraficall? thttpd[2195]: timers - 3 allocated, 3 active, 0 free

Note: See TracTickets for help on using tickets.