Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#370 closed incident (fixed)

Proxy KWV de Kaag - socket timeout

Reported by: mbreet Owned by: huub
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

In Nagios zie ik voor Proxy KWV de kaag foutmelding (CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds)

Is er relatie met ticket 248? (daar was oplossing reboot) of is dit geen "echt" probleem?

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Owner: set to huub
Status: newaccepted

filesystem /etc (!) van proxykwvdekaag was volgelopen. In zo'n geval helpt inderdaad een reboot uitstekend, maar meestal tijdelijk.
Op proxykwvdekaag draait nog een stokoude 8.2 versie. Vervangen als we daar (binnenkort) toch wat gaan klussen.

comment:2 Changed 7 years ago by rick

Keywords: KaagEnBraassem added

comment:3 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

na oprekken van de /var en /etc/ md's lijkt de boel beter stabiel.

Note: See TracTickets for help on using tickets.