Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#353 closed incident (fixed)

configuratie HybridHenk standaardiseren

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De configuratie van HybridHenk en de interlink naar WBRotary is nu een /28 subnet, een restant van de oude config met bridge van rotary direct naar lokaal netwerk. Dit moet een /29 worden. Ook de ip's van de nanostation en bullet moeten worden aangepast.

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

gedaan, svn aangepast en config op nodes.

Note: See TracTickets for help on using tickets.