Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#345 closed incident (fixed)

ajsoft1 en 2 stroomstoring?

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Beide ajsoft nodes zijn down inclusief nano's. Lijkt een stroomstoring. Bezoekje nodig.

Change History (4)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Door Fransje is een stekkertje uit/in exercitie uitgevoerd, maar die heeft niet geholpen. De voeding vervangen zal wel de oplossing zijn. Liefst elke node een eigen voeding. En wat tiewraps meenemen, zie http://www.wirelessleiden.nl/album/index.php/CNodeAJSoft/ombouw_mei2010/img_1403
Meteen checken of hier nog oude, blauwe usb-lan adapters gebruikt worden (vervangen).

Toegang is gewijzigd, zie het contactgegevens.txt bestand in svn (ops/nodes/CNodeAJSoft/).

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Ik heb gesproken met de beheerder: a.s. vrijdag 4 oktober is het slot eraf en kunnen we naar boven. 's Middags 16:00 uur gaat het slot er weer op, dus een window of opportunity van een uur of 6.
Te doen:

 • twee nieuwe voedingen aansluiten op de kroonsteentjes in de kast (let op plus en min)
 • controleren of hier nieuwe usb-lan-adapters in de kast zitten
 • stekkerblok en draden vastzetten met tiewraps.

Gereedschap: kleine (fitting-)schroevendraaier en (zij-)kniptangetje
Materiaal: twee voedingen; tiewraps
Overig: camera meenemen en fotootje maken

comment:3 Changed 7 years ago by rene

Bezoek gebracht op 15-10-2013.

 • In beide kasten nieuwe voedingen gemonteerd. (Oude voeding is stuk).
 • In beide kasten de USB-lan adapters vervangen. Opmerking: bij beide adapters klikte de lan-kant er niet met een klikje in. Nieuwe stekkertjes knijpen?
 • Voedingen aangesloten: In beide kasten gebeurt er niets, geen ledje te zien. (Nou ja, de bullet onder de rechter kast knippert af en toe voorzichtig, maar dat mag geen naam hebben).
 • Spanning in beide kasten is, waar de voedingen binnenkomen, 0 V (bij aangesloten voedingen uiteraard).
 • Er staat 230 V op het stopcontact en op de stekkerdoos.
 • Ik heb bij vertrek beide nieuwe voedingen weer uit de stekkerdoos getrokken.

Wie het weet mag het zeggen, en mag het repareren, want mijn kennis is onvoldoende om daar nog iets zinvolds te doen.

 • Neem in ieder geval een lamp mee, want je ziet geen bal bij de kasten.
 • Als je korter bent dan 2 m, neem dan ook een opstapje mee. Je kunt er anders niet goed bij.

comment:4 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

De twee kasten stonden op een voeding. AJSoft2 kreeg voeding via PoE van AJSoft1.

 1. De verbinding tussen 1 en 2 losgehaald: nu start ajsoft2 op, ajsoft1 niet. Geconstateerd: bij inprikken van de voeding van ajsoft1 flinke vonken, conclusie: kortsluiting.
 2. Aansluiting op kroonsteentje losgehaald, kabeltje ingekort en opnieuw aangesloten: ook ajsoft1 start normaal op.
 3. De verbindingskabel tussen ajsoft1 en -2 direct op de bordjes aangesloten (dus geen PoE).

Er staan foto's van de nieuwe situatie in het ajsoft-album. Het is er inderdaad wat donker daar. Maar als je goed kijkt zie je wel een laddertje (niet ARBO gekeurd), enkele stoelen en een bankje om eventueel op te staan. Niet schrikken van het oude luchtfilter in de hoek: dat is stof, geen asbest (zie foto). De isolatie rond de verwarmingsbuizen is vernieuwd (geen foto). De asbestsituatie in deze ruimte is kennelijk bij de laatste renovatie gesaneerd.

Note: See TracTickets for help on using tickets.