Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#344 closed incident (fixed)

2 nanostations bij Kaag2 down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De nanostations richting UnigorN en richting Kaag1 zijn down. De interfaces vr1 en vr2 zijn inactive en vanaf Kaag1 is de ap-nanostation bij Kaag2 niet te zien.
Stroomstoring bij de nanostations?
Kaag2 is nog bereikbaar via het achterdeurtje van Watertoren.

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Bezoek van Aad aan het dak: nanostations hangen er nog. Verder onderzoek nodig (PoE-paneeltje?), maar kan ivm afwezigheid van Aad pas eind volgende week.

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Bezoek aan VanLent?: er was geen 230V op het stopcontact; aangezet maar nog steeds down.

comment:3 Changed 7 years ago by rene

Resolution: fixed
Status: newclosed

Nadat de node enige tijd helemaal down geweest is, hebben Aad en ik het dak bestegen en geconstateerd dat de kabel, vlak bij de kast, "door" was. Bij het strippen van de mantel is een binnenkabel vrij zwaar en de andere lichter beschadigd. Stukje van de kabel afhalen en netjes strippen. Klaar.

Foto: https://www.wirelessleiden.nl/album/index.php/CNodeKaag2/Storing-sept-okt-2013/DSC07123

Note: See TracTickets for help on using tickets.