Opened 7 years ago

Last modified 5 years ago

#343 new incident

asymmetrische bandbreedte kabel Hooglandsche kerk

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Gemerkt tijdens het videostreamen vanuit de Hooglandse kerk: de bandbreedte van de kabel van kerk naar node (van CeTIM3 naar CeTIM1) is niet symmetrisch, van CeTIM1 naar 'beneden' is laag, omgekeerd is OK. Kabel / stekkertjes checken?
(NB iperf meet de snelheid van de client naar de server).

HybridCeTIM1# iperf -c cetim3


Client connecting to cetim3, TCP port 5001
TCP window size: 32.5 KByte (default)


[ 3] local 172.17.0.21 port 52738 connected with 172.17.0.22 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 96.5 MBytes 80.9 Mbits/sec
HybridCeTIM1# iperf -s


Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)


[ 4] local 172.17.136.1 port 5001 connected with 172.17.0.22 port 62533
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 45.9 MBytes 38.4 Mbits/sec

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Keywords: leiden added

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Keywords: Leiden added; leiden removed

comment:3 Changed 5 years ago by rick

Keywords: Leiden removed
Location: Leiden
Note: See TracTickets for help on using tickets.