Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#346 closed incident (invalid)

Victoria geen captive portal

Reported by: rene Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Toen ik gisteren vanaf een terrasje met mijn telefoon op Victoria inlogde werd ik niet naar het captive portal gestuurd, maar kon ik onmiddellijk een webpagina van mijn keuze opvragen.
Ik heb met de betreffende telefoon niet eerder op Victoria ingelogd.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

Toen ik op de Koornbrug met mijn laptop met Victoria verbinding maakte kreeg ik netjes het captive portal.

Note: See TracTickets for help on using tickets.