Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 3 years ago

#300 closed incident (fixed)

stroomstoring CeTIM

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Zowel cetim1 als -2 down, ook geen nano's meer te zien. Dus waarschijnlijk een stroomstoring. Ik zal vanavond een kijkje nemen bij de voeding.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

alles gecontroleerd aan/uit en het werkt weer als vanouds. Geen duidelijke oorzaak van de storing kunnen vinden. Wel meteen de usb-lan adapter bij CeTIM1 vervangen (was nog een digitus).

comment:2 Changed 3 years ago by rick

Location: Generiek

In 13862/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named svn
Note: See TracTickets for help on using tickets.